ماشین رولینگ جک قالب بتن (نامیرا – 6)

توضیحات

نامیرا – 6 قادر است پیچ از قطر 34mm الی 80mm  و معادل آن رزوه اینچی از قطر 3 / 8 . 1 الی 3 اینچ  را رزوه کند .
این ماشین با نصب هدهای گروه ZS6  طبق جدول ذیل قابل عرضه می باشد :

توضیحات

حداقل قطر و گام

حداکثر قطر و گام

نوع هد

رزوه راستگرد معمولی

M 34 x 3 M 80 x 5 ZS625 RH

رزوه چپگرد معمولی

M34 x 3

M 80 x 5

ZS625 LH

رزوه های

ذوزنقه و چند راهه راستگرد

TR34x5

TR 80 x 10

ZS635  RH

رزوه های

ذوزنقه و چند راهه چپگرد

TR34 x 5

TR 80 x 10

ZS635  LH