ماشین رولینگ پیچ مخصوص قالب بتن

توضیحات

الف ) ماشین رولینگ  NAMIRA410
ب ) ماشین رولینگ  NAMIRA510
ماشین رولینگ NAMIRA 510  برای تولید با طول زیادتر و تعداد بیشتر ودارای استهلاک کمتر و عمر بالای قطعات می باشد.