ماشین رولینگ رزوه لوله آب و گاز

توضیحات

ماشین رولینگ مخصوص لوله های آب و گاز
 
الف )ماشین رولینگ مخصوص لوله    ½ الی  1  اینچ        NAMIRA4-S
ب ) ماشین رولینگ  مخصوص لوله   1  الی 2  اینچ         NAMIRA 400
ج)  ماشین رولینگ  مخصوص لوله ½ 2  الی  4 اینچ       NAMIRA 500
ماشین در سه نوع دستی نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک تولید می شود .
تمامی سه مدل فوق را می توان با مجموعه های  C20, C30,C60 استفاده نمود که نمونه ماشین نیمه خودکار می باشد .
 این مجموعه ها چون عمل گرفتن لوله را با کولت انجام می دهند لوله به هیچ عنوان بیضی نمی شود ( حالتی که با دو نظام یا سه نظام پیش می آید ) و کاربر به راحتی و سرعت بالا عمل باز و بست کردن و رزوه را انجام می دهد.
با مکانیزمهای فوق حتی لوله با طول 3.5cm را می توان رزوه نمود .
در حالت اتوماتیک با استفاده از یک اره هیدرولیک برش و رزوه لوله در یک ماشین انجام می گردد .
 به دلیل کیفیت بالای سطح رزوه و دقت در زاویه در حد استاندارد آبند می شود.