چشم اندازها

چشم انداز شرکت فرم نورد اصفهان

حضور موفق در بازارهای داخلی و بین المللی در صنعت ماشین آلات ایجاد رزوه به عنوان شرکتی پیشتاز در کیفیت، فناوری تولید اقتصادی و توسعه پایدار

اهداف بلند مدت

:: منابع سازمانی (فرآیندهای توسعه منابع انسانی)

:: ارتقاء توانمندی کارکنان از طریق آموزش اثربخش و مستمر و بهبود تعلق سازمانی در قالب ساختار سازمانی مشتری مدار

مشتریان(فرآیندهای فروش و بازاریابی)

::ت وجه به نیازهای حال و آینده- ایجاد تسهیلات و ارتباط مستمر ، صمیمانه و آسان- افزایش دانش فنی و تجاری و در نهایت مشعوف نمودن مشتریان

:: شرکای کسب و کار(فرآیندهای تدارکات)

:: برنامه ریزی جهت تامین به موقع، با کیفیت و اقتصادی مواد، خدمات و تجهیزات مورد نیاز با همکاری تامین کنندگان توانمند

تولید و فرآیندهای مرتبط

:: برنامه ریزی، کنترل و بهبود مستمر کلیه فعالیتها و حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده

منابع(فرآیندهای اقتصادی و مالی)

:: کنترل موثر هزینه ها و تامین و دستیابی به منابع مالی جدید و تخصیص بهینه آنها در جهت تحقق اهداف

تکنولوژی و توسعه (فرآیندهای مرتبط)

::دستیابی به تکنولوژی به روز د رابعاد نرم افزاری و سخت افزاری با شناخت رقبا و نگاه به آینده

نوآوری و یادگیری

مدیریت دانش و ایجاد شرکتی خلاق و یادگیرنده

مسئولیتهای اجتماعی

::ارائه تصویر شرکت در جامعه به عنوان شرکتی اشتغالزا، کیفیت گرا و قابل اعتماد با بهبود شاخص های عملکردی

اهداف کوتاه مدت

تامین نیاز به رزوه و ماشین آلات مربوطه در صنایع مختلف اعم از ساختمان، خودروسازی، صنایع نفت و گاز و ارتقا سطح کیفیت و تولید اقتصادی

 
العربيةفارسیEnglish

فهرست اصلی

افتخارات و گواهینامه ها


شنبه 12 فروردين 1402

Video